CDP Nurek - Dotacja Unijna

dotacja UE - rozbudowa bazy noclegowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projetu:
Rozbudowa zaplecza noclegowego Centrum Działalności Podwodnej "Nurek - Bytom"

Nazwa beneficjenta:
Centrum Działalności Podwodnej, Wyszkolenia Pływackiego i Rehabilitacji
Wodniackiej "Nurek - Bytom"

Wartość projektu: 903 930,98zł
Wartość dofinansowania: 444 556,21


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalngo Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo.silesia-region.pl
 jesteś 355 246 naszym gościem

Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie Copyright © 2005 - 2021 ECW Bytom
Valid HTML 4.01!