Cennik - Europejskie Centrum Wodniackie

Bilet wstępu na basen

- dzieci i młodzież 5,00 zł/45 min.
- karnet 70,00 zł/MC
 
- studenci (do 26 roku życia) 6,00 zł/45 min.
- karnet 80,00 zł/MC
 
-emeryci (po okazaniu legitymacji) 6,00 zł/45 min.
- karnet 80,00 zł/MC
 
- dorośli 8,00 zł/45 min.
- karnet 130,00 zł/MC
 
Sauna
40,00 zł/godz. (do 5 osób) 50,00 zł/godz.( od 6 osób)
 
Aerobik
15,-zł/godz. karnet-100 zł(8 wejść)
 
Grota Solno-Jodowa
dorośli - 10,- zł/45 min

KARNET GROTA - dorośli
5 wejść- 40,- zł
10 wejśc - 60,- zł
dzieci - 5,- zł/45 min

KARNET GROTA - dzieci
5 wejść- 20,- zł
10 wejśc - 30,- zł
 
Jacuuzi
7,00 zł/20min

KARNET Jacuuzi
dorośli 130 zł/miesiąc
studenci, emeryci 80 zł/miesiąc
14,- zł/40 min

KARNET Jacuuzi
dorośli 260 zł/miesiąc
studenci, emeryci 160 zł/miesiąc
 
Siłownia
5,00 zł/godz. karnet - 80zł/MC,
karnet 15 wejść - 40zł
 
Fotel Relaksująco-Masujący
5,00 zł/30 min.  
 
Pokoje gościnne
od 25,00 zł za osobę  
 
UWAGA: Karnety należy wykorzystać w ciągu 1-go miesiąca licząc od daty zakupu.

Po uzgodnieniu z obsługą recepcji - w wyjątkowych przypadkach (np. choroba, urlop itp.) karnet może zostać przedłużony - maksymalnie do 30 dni.

Nie zwraca się niewykorzystanych środków pieniężnych na karnecie po zakończeniu jego ważności.

 jesteś 242 354 naszym gościem

Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie Copyright © 2005 - 2018 ECW Bytom
Valid HTML 4.01!