Aktualności Europejskie Centrum Wodniackie

BASEN - Godziny ogólnodostępne - wejścia o pełnych godzinach

G O D Z I N Y    S Ą    N A    B I E Ż Ą C O    A K T U A L I Z O W A N E  ! ! !


Poniedziałek

6***,7***,8***,10 ***,12*,14***, 15*,18#,19#,20***

Wtorek

6***,7***,8***,9***,10***,11***,12*,13*,14*,15***,18*,20***

Środa

6***,7***,8***,10***,12*,14***,15*,16*,17*,18#,19*,20***

Czwartek

6***,7***,8***,9*,10***,12*,17#,18*

Piątek

6***,7***,8#,9***,10***,11***,12*,13*,14V,15*,16***,19*,20***

Sobota

10***,11***,13***,14***,15***,16***,17***,18***,19***

Niedziela

12***,13***,14***,18***,19# ( nurki z butlami )

 

* dla umiejących pływać (basen płytki zajęty)
**
dla początkujących (basen głęboki zajęty)

# - wolna 1/2 basenu - 2 tory
*** cały basen jest wolny
 V-wolne 2 tory tylko części głębokiej


UWAGA !!!


Ostatnio do naszej oferty
dołączyliśmy zajęcia zachęcające młodzież szkolną do płetwonurkowania.

Zapraszamy szkoły zainteresowane w/w zajęciami do kontaktu z nami